• Fotogaléria

Termín a miesto: 17.3.2022 - 28.3.2022, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Termín a miesto: 15.03.2022, Nemocnica Svet zdravia Michalovce 

Termín a miesto: 13.03.2022, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP FDR Banská Bystrica

Termín a miesto: 12.03.2022, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP FDR Banská Bystrica

Termín a miesto: 27.1. - 14.2. 2022  a 25.2. - 09.3.2022, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice 

Strana 1 z 3

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny