• Fotogaléria

Termín a miesto: 14.10. - 21.10. 2021 a 13.12. - 23.12. 2021, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica

Termín a miesto: 23.11. - 7.12. 2021,  Interné oddelenie, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Rimavská Sobota

Termín a miesto: 06.03. - 19.03 2020 Kardiologické oddelenie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice

Termín a miesto: 07.02. - 18.02. 2020 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. – Nitra

Strana 2 z 3

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny