• Fotogaléria
  • Samovzdelávacie kurzy echokardiografie v nemocniciach
pondelok, 30 marec 2020 23:25

Samovzdelávací kurz echokardiografie, Kardiologické oddelenie, VÚSCH Košice

Termín a miesto: 06.03. - 19.03 2020 Kardiologické oddelenie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice

Téma: Samovzdelávací kurz echokardiografie

 

Fotogaléria

 

kosice
kosice
kosice
kosice

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny