28.11.-4.12.2019: Samovzdelávací kurz sonografie v prednemocničnej a urgentnej medicíne, ZZS Bratislava – stanica Krupina

  5.12.-19.12.2019: Samovzdelávací kurz echokardiografie, Interné oddelenie FN Trenčín

  21.2. - 5.3. 2020: Samovzdelávací kurz echokardiografie a point-of-care ultrasonografie, Interná klinika FNsP FDR Banská Bystrica

  6.3. - 19.3. 2020: Samovzdelávací kurz echokardiografie, Kardiologické oddelenie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice

  27.1.-3.2.2020: Samovzdelávací kurz sonografie v prednemocničnej a urgentnej medicíne, ZZS Bratislava – stanica Námestovo

  7.2. - 18.2. 2020: Samovzdelávací kurz echokardiografie a point-of-care ultrasonografie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. – Nitra

  Strana 1 z 2

  MINEDU
  ESF
  OPLZ

   

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
  a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

   Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny