• Fotogaléria
nedeľa, 01 september 2019 08:17

Samovzdelávacie „hands-on“ kurzy TEE a TTE v Kardiocentre Nitra

Termín a miesto: 24.09. - 01.10. 2019 Kardiocentrum Nitra

Téma: Samovzdelávací "hands-on" kurz TEE, Kardiocentrum Nitra

 

Inštruktor: MUDr. Andrea Andrášová

 

Fotogaléria

 

21 Samorin-
21 Samorin-
21 Samorin-
21 Samorin-
21 Samorin-
21 Samorin-
21 Samorin-
21 Samorin-
21 Samorin-

 

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny