Projekt Echokard bude s ročnou prestávkou opäť prezentovaný na Kongrese Slovenskej kardiologickej spoločnosti v Šamoríne, 7.-8.10.2021. K dispozícii bude simulátor, echokardiograf, možnosť konzulácie s lektormi. Radi Vám projekt priblížime, v prípade záujmu dohodneme realizáciu vhodnej vzdelávacej aktivity.

  Od 1.10.2021 obnovujeme realizáciu vzdelávacích aktivít v rámci projektu Echokard. Pripravované podujatia budú priebežne zverejňované v sekcii Kurzy & Workshopy. V prípade záujmu o bližšie informácie alebo o usporiadanie kurzu či workshopu nás prosím kontaktujte.

  štvrtok, 12 marec 2020 08:11

  Pozastavenie vzdelávacích aktivít

  Realizácia plánovaných vzdelávacích aktivít projektu Echokard bude z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie do odvolania pozastavená.

  Samovzdelávacie kurzy prinášajú lekárom možnosť individuálneho štúdia a praktického nácviku s využitím simulácií priamo na pracovisku, v individiuálne zvolenom čase, zameraní a rozsahu.

  Strana 1 z 2

  MINEDU
  ESF
  OPLZ

   

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
  a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

   Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny