štvrtok, 12 marec 2020 08:11

  Pozastavenie vzdelávacích aktivít

  Realizácia plánovaných vzdelávacích aktivít projektu Echokard bude z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie do odvolania pozastavená.

  Samovzdelávacie kurzy prinášajú lekárom možnosť individuálneho štúdia a praktického nácviku s využitím simulácií priamo na pracovisku, v individiuálne zvolenom čase, zameraní a rozsahu.

  Technické vybavenie vzdelávacích aktivít projektu sa rozširuje o softvérové moduly simulujúce rozličné viac i menej bežné kardiologické patológie, ako aj o reálny sonografický prístroj pre nácvik TTE.

  Organizáciou workshopov ako aj samovzdelávacích kurzov pre lekárov ZZS sa snažíme príblížiť im problematiku prednemocničnej a point-of-care sonografie, umožniť základný praktický nácvik.

  Strana 1 z 2

  MINEDU
  ESF
  OPLZ

   

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
  a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

   Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny