• Aktuality
piatok, 07 február 2020 08:08

Rozšírenie technického didaktického vybavenia

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Technické vybavenie vzdelávacích aktivít projektu sa rozširuje o softvérové moduly simulujúce rozličné viac i menej bežné kardiologické patológie, ako aj o reálny sonografický prístroj pre nácvik TTE.

 

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny