• Aktuality
sobota, 07 marec 2020 08:09

Samovzdelávacie kurzy echokardiografie v nemocniciach

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Samovzdelávacie kurzy prinášajú lekárom možnosť individuálneho štúdia a praktického nácviku s využitím simulácií priamo na pracovisku, v individiuálne zvolenom čase, zameraní a rozsahu.

K dispozícii sú simulácie transtorakálneho i transezofageálneho echokardiografického vyšetrenia, desiatky voliteľných patológií. Takáto forma kurzu bola zatiaľ realizovaná v nitrianskom Kardiocentre, fakultných nemocniciach v Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici, špecializovanej nemocnici sv. Svorada v Nitre. Aktuálne kurz prebieha vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach.

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny