• Fotogaléria
pondelok, 25 apríl 2022 13:13

Prezentácia na kongrese SKS, Šamorín 2021

Termín a miesto: 7. - 8. 10. 2021, Šamorín

Téma: Prezentácia projektu a možností simulácií v celoživotnom vzdelávaní v echokardiografii

 

Fotogaléria

 

21 Samorin-
21 Samorin-
21 Samorin-
21 Samorin-
21 Samorin-
21 Samorin-
21 Samorin-
21 Samorin-
21 Samorin-

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny