• Fotogaléria
  • Samovzdelávacie kurzy echokardiografie v nemocniciach
pondelok, 23 marec 2020 23:38

Samovzdelávací kurz echokardiografie a point-of-care ultrasonografie, Interná klinika FNsP FDR Banská Bystrica

 

Termín a miesto: 01.10. - 09.10. 2020 FNsP FDR Banská Bystrica

Téma: Kurz echokardiografie v anestéziológii a intenzívnej medicíne, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, inštruktori: MUDr. R. Škulec, PhD., MUDr. V. Černák, PhD.

 

Fotogaléria

 

banskabystrica
banskabystrica
banskabystrica
banskabystrica
banskabystrica
banskabystrica
banskabystrica
banskabystrica

 

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny