• Fotogaléria
  • Samovzdelávacie kurzy echokardiografie v nemocniciach
pondelok, 25 apríl 2022 12:52

Samovzdelávacie kurzy TTE a TEE, Banská Bystrica

Termín a miesto: 14.10. - 21.10. 2021 a 13.12. - 23.12. 2021, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica

Téma: Samovzdelávací kurz transtorakálnej a transezofageálnej echokardiografie

 

Fotogaléria

 

21 susch

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny