• Fotogaléria
  • Samovzdelávacie kurzy echokardiografie v nemocniciach
pondelok, 06 apríl 2020 07:41

Samovzdelávací kurz echokardiografie v anestéziológii a intenzívnej medicíne, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP FDR Banská Bystrica

Termín a miesto: 21.02. - 05.03 2020 Interná klinika FNsP FDR Banská Bystrica

Téma: Samovzdelávací kurz echokardiografie a point-of-care ultrasonografie

 

Fotogaléria

 

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny