• Fotogaléria

Termín a miesto: 05.12. - 19.12 2019 Interné oddelenie FN Trenčín

Termín a miesto: 13.11. - 26.11. 2019 Interná klinika FN Trnava

Strana 3 z 3

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny