• Fotogaléria
  • Samovzdelávacie kurzy echokardiografie v nemocniciach
pondelok, 25 apríl 2022 12:54

Samovzdelávací kurz echokardiografie 2 a 3, VÚSCH Košice

Termín a miesto: 27.1. - 14.2. 2022  a 25.2. - 09.3.2022, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice 

Téma: Samovzdelávací lektorovaný kurz transtorakálnej, transezofageálnej a 3D echokardiografie

 

Fotogaléria

 

22 vusch-
22 vusch-
22 vusch-
22 vusch-
22 vusch-
22 vusch-
22 vusch-

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny