• Fotogaléria
  • Samovzdelávacie kurzy echokardiografie v nemocniciach
pondelok, 25 apríl 2022 12:58

Kurz Point-of-Care ultrasonografie pre intenzivistov a anesteziológov - začiatočníci, Banská Bystrica

Termín a miesto: 12.03.2022, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP FDR Banská Bystrica

Téma: Point-of-Care ultrasonografia pre intenzivistov a anesteziológov

 

Fotogaléria

 

22 zaciatocnici-
22 zaciatocnici-
22 zaciatocnici-
22 zaciatocnici-
22 zaciatocnici-
22 zaciatocnici-
22 zaciatocnici-
22 zaciatocnici-
22 zaciatocnici-
22 zaciatocnici-
22 zaciatocnici-
22 zaciatocnici-
22 zaciatocnici-
22 zaciatocnici-
22 zaciatocnici-
22 zaciatocnici-
22 zaciatocnici-
22 zaciatocnici-
22 zaciatocnici-
22 zaciatocnici-
22 zaciatocnici-
22 zaciatocnici-

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny