• Fotogaléria
  • Samovzdelávacie kurzy echokardiografie v nemocniciach
pondelok, 25 apríl 2022 13:06

Intenzívny kurz echokardiografie, Michalovce

Termín a miesto: 15.03.2022, Nemocnica Svet zdravia Michalovce 

Téma: Intenzívny kurz echokardiografie

 

Fotogaléria

 

22 michalovce-
22 michalovce-
22 michalovce-
22 michalovce-
22 michalovce-
22 michalovce-
22 michalovce-
22 michalovce-
22 michalovce-
22 michalovce-
22 michalovce-
22 michalovce-
22 michalovce-
22 michalovce-
22 michalovce-
22 michalovce-
22 michalovce-
22 michalovce-
22 michalovce-
22 michalovce-
22 michalovce-
22 michalovce-

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny