• Fotogaléria
  • Samovzdelávacie kurzy echokardiografie v nemocniciach
pondelok, 25 apríl 2022 13:05

Point-of-Care ultrasonografie pre intenzivistov a anesteziológov - pokročilí, Banská Bystrica

Termín a miesto: 13.03.2022, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP FDR Banská Bystrica

Téma: Point-of-Care ultrasonografia pre intenzivistov a anesteziológov

 

Fotogaléria

 

22 pokrocili-
22 pokrocili-
22 pokrocili-
22 pokrocili-
22 pokrocili-
22 pokrocili-
22 pokrocili-

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny