• Fotogaléria
  • Samovzdelávacie kurzy echokardiografie v nemocniciach
pondelok, 25 apríl 2022 12:57

Kurz Point-of-Care ultrasonografie v urgentnej a intenzívnej medicíne, Spišská Nová Ves

Termín a miesto: 10.03.2022, Nemocnica Spišská Nová Ves 

Téma: Point-of-Care ultrasonografia v urgentnej a intenzívnej medicíne

 

Fotogaléria

 

22 spisska nova ves-
22 spisska nova ves-
22 spisska nova ves-
22 spisska nova ves-
22 spisska nova ves-
22 spisska nova ves-
22 spisska nova ves-
22 spisska nova ves-
22 spisska nova ves-
22 spisska nova ves-
22 spisska nova ves-
22 spisska nova ves-
22 spisska nova ves-
22 spisska nova ves-
22 spisska nova ves-
22 spisska nova ves-
22 spisska nova ves-
22 spisska nova ves-
22 spisska nova ves-
22 spisska nova ves-

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny