• Kurzy & Workshopy
štvrtok, 18 jún 2020 09:44

Pripravované podujatia

aktuálne nie sú plánované žiadne konkrétne vzdelávacie podujatia

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny