• Aktuality
utorok, 26 február 2019 11:58

Projekt získal podporu z Európskeho sociálneho fondu

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Projekt ECHOKARD získal finančnú podporu v rámci výzvy „NedisKVALIFIKUJ SA!“ zameranej na podporu celoživotného vzdelávania, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (operačný program „Ľudské zdroje“ Európskeho sociálneho fondu). Projekt bude realizovaný v období 09/2018 – 08/2020. Vlastné vzdelávacie aktivity budú realizované od apríla 2019.

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny