• Aktuality
utorok, 01 január 2019 11:57

Projekt sa uchádza o finančnú podporu z fondov EU

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Projekt sa aktuálne uchádza o finančnú podporu v rámci výzvy „NedisKVALIFIKUJ SA!“ zameranej na podporu celoživotného vzdelávania, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (operačný program „Ľudské zdroje“  Európskeho sociálneho fondu).

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny