• Vzdelávací program ECHOKARD

    Vzdelávací program ECHOKARD

    Projekt celoživotného vzdelávania v echokardiografii s využitím simulácií.

    O projekte

Zrealizovali sme

Aktivity

V rámci projektu ECHOKARD sú od septembra 2019 realizované vzdelávacie podujatia v oblasti echokardiografie s využitím simulácií. Podujatia majú formu workshopov a kurzov, ktoré prebiehajú na stretnutiach odbornej verejnosti ako aj na konkrétnych relevantne zameraných pracoviskách.

MINEDU
ESF
OPLZ

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny