3.-5.10.2019: Prezentácie a workshopy na Kongrese SKS, Šamorín

  9.-01.10.2019: Samovzdelávací "hands-on" kurz TEE, Kardiocentrum Nitra

  13.9.2019: Workshopy TTE a TEE na konferencii Kardio NTT, Oponice

  Strana 2 z 2

  MINEDU
  ESF
  OPLZ

   

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
  a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

   Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny